Svenska jägare låter oskyldiga djur dö i sin utpressning av rovdjurspolitiken

Denna säsong har många djur som skadats i trafiken inte tagits hand om. Djur av olika arter har fått ligga blödande och lida i dikena och vänta på döden eller halta runt i skogarna tills de slutligen fallit omkull och äntligen fått slippa sitt lidande.
 
 
Trafikdödat rådjur
 
 
Jägarnas skyldighet och ansvar som medföljer rätten att bruka skogens resurser
 
Det ringlar sig ett enormt vägnät över hela vårt land och många djur rör sig över eller längst med dessa vägar. Stora plåtformationer rusar samtidigt fram i mycket höga hastigheter med mer eller mindre stressade människor bakom ratten. Massvis av kollisioner med vilda djur sker varje dag. När djuren blir påkörda av bilar blir de ofta svårt skadade om de inte dör direkt. De flesta människor är nog överrens om att vi måste ta ansvar för dessa djur, som har rätt att slippa lida längre än det tar för ett eftersök att äga rum. Detta eftersök är jägarnas ansvar. Jägarna i Sverige är en grupp som, liksom alla andra, har både rättigheter och skyldigheter. Jägarna har ett stort privilegium att utöva sitt intresse att jaga vilda djur i vår natur i utbyte mot att de betalar pengar för jaktkort. Dessa pengar används sedan till viltvård genom att de går till en fond som kallas viltvårdsfonden. En stor del av pengarna från viltvårdsfonden (ca 40 miljoner kr/år) går till jägarna för det uppdrag de har, det så kallade "allmänna uppdraget", som innefattar bland annat eftersök av trafikskadade djur.

Det bör också nämnas att det finns väldigt många älgar i Sverige, något som inte är ekologiskt motiverat utan snarare är ett resultat av att det är jägarna - och inte naturen själv - som reglerar älgstammen. På grund av att det finns så pass mycket älg så sker naturligtvis många trafikolyckor med just älgar. Detta kan man tycka är tragiskt i sig, men när jägarna tar sitt ansvar att leta rätt på de skadade djuren och befria dem från sitt lidande så fort som möjligt så kan det åtminstone anses som etiskt försvarbart.
 
 
 
Älg går framför en bil på vägen
 
 
Vägrar ta sitt ansvar och låter djur plågas för att tvinga igenom sin vilja
 
Detta år har dessvärre många skadade djur blivit lämnade till sina öden och fått lida tills de tillslut dött av sig själva. Man vill inte ens föreställa sig lidandet i dessa djupt tragiska situationer. Varför har det då varit så här? Jo, det är som så att en del av jägarna (inte alla - men en enda vore nog illa) strejkar mot vargarnas existens i landet och kräver att regeringen ska lyda deras order om hur många vargar det ska få finnas! Som vapen, eller gisslan, använder dessa strejkare de stackars djuren som drabbas av trafikolyckor. Dessa jägare har kommit på att de kan vägra att ta sitt ansvar att rycka ut när det kommer ett larm om ett trafikskadat djur. De ignorerar helt enkelt sitt mycket viktiga ansvar. Detta leder till att antingen Polisen, i dessa fall, måste lämna sina ordinarie ärenden för att åka ut och eftersöka och förkorta djurets lidande (något de inte alltid har rätt utbildning för att göra) ELLER att djuren lämnas att lida av sina svåra skador tills de slutligen dör av till exempel förblödning eller infektioner. Det är minst sagt inhumant.
 
Så här skriver den så kallade "Svenljungagruppen" på sin webbsida, Vargtak.nu
 
"Vi har startat Svenljunga eftersökstrejk på trafikskadat vilt. Strejken kommer att trappas upp tills vi får igenom våra krav. Vi strejkar för att sätta press på våra beslutsfattare så de tar tag i frågan."
 
Nu när Miljöminister Lena Ek presenterat det nationella taket på 180 vargar i Sverige så vill dessa jägare visa att de tycker att rovdjurspolitiken nu går i rätt riktning, även om de egentligen kräver ett ännu lägre tak, och avbryter därmed strejken. De trafikskadade djuren får nu bli omhändertagna igen. Men man ska inte tro att djuren går säkra över huvud taget, de kan inte lita på att få hjälp ifall något skulle förändras i rovdjurspolitiken.
 
Detta står att läsa i ett pressmeddelande från 2012-11-09 på webbplatsen Vargtak.nu:
 
"Visar det sig att regeringspartiernas utfästelser var luft och tomma ord så kommer eftersökstrejken att tas upp igen och säkerligen med ännu större uppslutning." 
 
Och detta säger Thomas Ekberg, Svenljungagruppens "kändisprofil" från TV4:
 
"Utöver eftersöksstrejk finns det ytterligare verktyg att ta till. Vi har ytterligare ess i rockärmen om det skulle krävas, men exakt vilka det är vill jag inte gå in på just nu. Som sagt: nu är politikerna på rätt spår och då vill vi i handling visa att vi uppskattar det."
 
 
"Naturvårdsorganisationerna ansvariga för att djuren nu lider"
 
Detta är ingenting annat än ren och skär utpressning med totalt oskyldiga offer. Dessutom hotar dessa grupper nu med att inte ge sitt stöd till insatser för att förbättra genetiken i vargstammen, som att underlätta naturlig invandring och att föra in individer med nya gener i landet på konstgjord väg. Utan stöd från jägarkåren, som har ett så stort inflytande i politiken, blir det svårt att genomföra några insatser för att förbättra vargpopulationens genetiska situation. Dessa jägare lägger nu med den fulaste tänkbara taktiken över allt ansvar på regeringen och på det som de kallar för "varglobbyn". Det som avses med varglobbyn är förmodlingen naturvårdsorganisationerna som Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen. Med sitt förvridna tänk så får dessa själslösa individer det till att om inte naturvårdsorganisationerna hade överklagat vargjakten till EU-domstolen, så hade inte jägarna behövt strejka och då hade inte dessa oskyldiga djur varit tvungna att lida. Så nu heter det att naturvårdsförespråkare "i högsta grad själva är ansvariga till att djuren nu lider efter vägarna". Detta är ren och skär idioti. Hur i hela fridens namn ska naturvårdsorganisationerna kunna varken förutse eller ta hänsyn till sådana här inhumana utpressningsmetoder??
 
 
 
 
En rovdjurspolitik grundad på utpressning istället för på regelriktig naturvård?
 
Är det rätt att rovdjurspolitiken i vårt land styrs av hot och utpressning där oskyldiga djur hamnar i kläm? Och allt detta för att förhindra rovdjurspolitiken från att kunna gå i linje med regelriktig, ekologisk och moraliskt korrekt naturvård? De strejkande jägarna påstår att de bryr sig om djur och natur, men något mer motsägelsefullt kan man leta länge efter. De ljuger tills de tror på det själva. För det första är det inte landsbygdsbornas bästa som är syftet, vilket är vad som påstås. Jag tror knappast att de landsbygdsbor som verkligen bryr sig om naturen vill stöjda detta hänsynslösa, inhumana, elaka och otroligt omogna beteende. Bryr man sig om naturen på riktigt (vilket man förväntar sig av människor som väljer att leva och bo på landsbygden) så vet man att det är naturen själv som bäst sköter regleringen av olika djurstammar. Därmed borde de biologiska/ekologiska grunderna till storleken på de olika stammarna väga tyngre än ekonomiska eller ideologiska intressen. Man bör också ha grundinställningen att alla arter har rätt att existera i livskraftiga populationer. Dessutom skulle man aldrig kunna stödja utövande av djurplågeri i syfte att få sin egoistiska vilja igenom.
 
 
Sprider lögner om naturvårdsorganisationernas syften
 
Nej, syftet med detta beteende är att dessa jägare verkligen vill ha "sina" bytesdjur i fred utan konkurrens från (andra) rovdjur så som varg. Denna vilja är så pass stark att de kan ta till vilka medel som helst i sin kamp. De manipulerar omgivningen totalt. Som om allt detta inte är illa nog så påstår dessa människor att det är naturvårdsorganisationerna som har en dold agenda. Enligt dem så vill vi inte alls se livskraftiga populationer av olika djurarter, så som varg, utan vi vill att dessa arter ska balansera på gränsen till utrotning hela tiden så att våra organisationer kan gå runt. Ojojoj, det var länge sedan jag läste något så utomordentligt felaktigt och korkat.
 
 
I krig och kärlek är allt tillåtet?
 
Det liknar verkligen ett krig. Dessa jägare har förklarat krig mot naturen och mot regeringen, med naturvårdsorganisationer (och alla andra som bryr sig om naturen) samt - framförallt - dessa oskyldiga djur som gisslan. Det är så utstuderat elakt och manipulativt så man blir mörkrädd. Nu hotar de alltså även med att ta upp strejken igen om inte beslutshavarna stryker dem medhårs. De förklarar också att de har andra, än så länge hemliga, krigsmedel att ta till. Jag vågar inte ens tänka på vad det kan vara? Dessa människor har redan bevisat att de totalt saknar empatisk förmåga, så vars gränserna går för vad de kan hitta på kan ingen veta...
 
 
Kan man inte ta sitt ansvar så ska man inte heller få ha det
 
Ett bra förslag till en lösning på detta STORA problem är att ta ifrån jägarna det ansvar de uppenbarligen inte kan sköta och låta någon annan, förslagsvis Länsstyrelsen, ta ansvaret för eftersök av trafikskadade djur. Jag hoppas verkligen att förändringen införs SNARAST så att detta djurplågeri och denna utpressning får ett slut! Man kan även tycka att då dessa jägare bevisligen inte kan bära sitt ansvar som medföljer privilegiet att få använda sig av skogens resurser, så ska de inte heller få behålla sina rättigheter. Jag tycker att de borde förlora sina jägarlicenser utan diskussion!
 
Läs mer här:
 

SkandiRovdjur.blogg.se

Nu har våra skandinaviska rovdjur fått en alldeles egen blogg. Här får du läsa om rovdjurens betydelse i ekosystemen i Naturen och om de olika arternas biologi, ekologi och beteende. Du kommer också kunna följa vad som händer kring rovdjuren i Skandinavien, framförallt i Västerbotten i norra Sverige där jag själv är belägen för tillfället. Jag ska försöka låta er hänga med i rovdjurspolitiken och debatten och även när det händer speciella saker kring enskilda individer eller grupper av djur. Många fina bilder på våra vackra och spännande rovdjursarter kommer också att få plats. Hoppas du kommer tycka om det!


RSS 2.0